Tips til vedlikehold av utearealer for Borettslag

I et borettslag har andelseier som regel selv ansvar for vedlikehold innenfor boligens fire vegger, mens borettslaget har ansvar for vedlikehold av uteareal, fellesareal og bygning. For å effektivisere driften og utnytte tilgjengelig mannskap maksimalt er brukervennlige og effektive maskiner en fornuftig vei og gå.

En redskapsbærer kan dekke oppgaver som feiing med oppsug, klipping og brøyting med en og samme maskin.

Du kan fikse den vanskelige skåningen som er tidkrevende og tung å slå manuelt, med en radiostyrt beltegående slagklipper.

Fasadevask og ugressbekjempelse kan håndteres effektivt, skånsomt og miljøvennlig med kombimaskiner basert på super varmtvann.

I Norge mer enn noe annet land er uttrykket «tid er penger» mer treffende, og da gjeller det å finne de meste effektive løsninger for nettopp ditt borettslag.

Er du nysgjerrig på hva vi kan hjelpe ditt borettslag med – ta kontakt!