Aktuelt

Nyhet fra Dibo – høytrykkstilhengere for proffbrukere

DiBO har utviklet to nye høytrykkstilhengere for proffbrukere, for å tilfredsstille markedets behov for å møte de økte kravene til utslipp av klimagasser. Den ene med batteridrift + CNG, og den andre kun drevet av CNG.

DiBO JMB-ME + er den første høytrykkstilhengeren for batteri og naturgass (CNG), fra DiBO. Med fokus på praktisk ergonomi og et hjerte for mennesker og natur, passer traileren sømløst inn i organisasjonens fornyede design-DNA. Green symboliserer den energieffektive og miljøbevisste måten selskapet utvikler, produserer, driver forretninger på og alltid bruker den nyeste teknologien.

DiBO JMB-ME + er en høytrykkshenger med en elektrisk motor som drives av et 24,5 kW / t Li-ion-batteri. Tilhengeren styres av sitt eget intelligente batteristyringssystem. Dette BMS-systemet sørger for at batteriet har lang levetid og opprettholder ytelseskapasiteten. Et annet pluss: takket være den elektriske motoren, faller støynivået på denne modellen til <75 dB.

JMB-ME + er en miljøvennlig, robust ytelsesmaskin. Unikt i markedet med kombinasjonen av to miljøvennlige komponenter for pumpe og oppvarming. Ikke bare hyggelig for miljøet, men også for bruker og omverden, grunnet begrenset støy og lave vedlikeholdskostnader.

DiBO JMB-MG + er en høytrykkshenger som fungerer fullt ut på CNG-gass (Compact Natural Gas). CNG-gass er for tiden det reneste fossile drivstoffet og det billigste. Den er utstyrt med en Kubota vannkjølt motor på CNG-Gas med CAN BUS-styrt ECU, som nøyaktig håndterer alle motor-parametrene av DiBO-styringen. Denne motoren er også utstyrt med et varmegjenvinningssystem som delvis oppvarmer rengjøringsvannet, slik at mindre energi kreves for oppvarming via brenneren.

Begge trailerne varmer opp vannet ved hjelp av den nye generasjonen DiBO BLUE GreenBoiler. Denne miljøvennlige brenneren fungerer på CNG-gass, noe som betyr at drivstoffkostnadene dine er lavere og du oppnår høyere effektivitet. En miljøvennlig brenner på 70 kW som har følgende viktige forskjeller i forhold til GreenBoiler:

  • lavere drivstoffkostnader
  • høy effektivitet på <93%
  • Rustfritt stål i indre og ytre spiral.
  • 45% lavere NOx-utslipp
  • 55% lavere CO-utslipp

Last ned PDF: NYHET fra DiBO