Ta kontakt med med oss!

Vi ønsker en lav terskel for å kontakte oss, slik at du får hjelp til å fatte de rette avgjørelsene. Det er ofte vanskelig å vite forkjell på de forskjellige maskinenen uten inngående kunnskap. Har du spørsmål vedrørende de forskjellig maskinene, service/reperasjon, eller ønsker en demonstrasjon av et produkt - ta kontakt!

Kontakt oss

HF Maskin Teknikk

Mørkvedvein 161, 1814 Askim
Tel: +47 916 80 595
E-post: post@hfmaskinteknikk.no

Salg

Henrik Fremstad

Service/deler

Jan Tore Angell

Service/deler

Thomas Pederstad