Aktuelt

Hva er en redskapsbærer?

En redskapsbærer er en fleksibel maskin bygget for best mulig fremkommelighet, smidighet og oversikt. En leddstyrt redskapsbærer gir deg betydelig bedre fremkommelighet på trange områder enn en traktor, den er i motsetning til en hjullaster bygget for redskaper og verktøy både foran og på motorkassa, og den erstatter spesialmaskiner som gressklippere, feiemaskiner og brøyte/strø maskiner.

Med en redskapsbærer kan du redusere antall maskiner som tar plass og skal vedlikeholdes, og du reduser opplæringsbehovet for de ansatte fra sommer til vinterdrift. En suveren oversikt reduserer også potensielle faresituasjoner der maskinene benyttes til å vedlikeholde av barn og unges ferdsels område.